logopeda Słupsk

Wczesne wspomaganie rozwoju- kiedy rozpocząć zajęcia WWR?

Wczesne wspomaganie rozwoju to zajęcia dedykowane dzieciom z różnego typu zaburzeniami. Organizują je głównie poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub przedszkola na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Wielu rodziców ma wątpliwości, czy ich dziecko potrzebuje tego rodzaju wsparcia. Kiedy więc powinno zacząć z niego korzystać i co zrobić, aby zapisać pociechę na zajęcia?

Które dzieci mogą skorzystać z zajęć WWR?

Każde dziecko niepełnosprawne lub z diagnozą określonego zaburzenia rozwoju może uczęszczać na zajęcia WWR. Z tej formy pomocy korzystają dzieci niedowidzące, niedosłyszące czy z zaburzeniami koordynacji ruchowej. Wsparcie, jakim jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, okazuje się konieczne, gdy dziecko zmaga się z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością umysłową czy wykazuje opóźnienie w rozwoju mowy. Również nieprawidłowości w rozwoju ruchowym czy ogólne spowolnienie rozwoju wskazują, że dziecko potrzebuje zajęć WWR.

Wczesne wspomaganie rozwoju- kiedy dziecko powinno rozpocząć zajęcia?

Brakuje szczegółowych wytycznych, co od tego, kiedy dziecko powinno rozpocząć zajęcia WWR. Jako że ich celem jest poprawa sprawności malucha, warto, aby korzystał z zajęć od chwili wykrycia u niego zaburzeń rozwojowych do czas podjęcia nauki w szkole. Jeśli rodzice podejrzewają, że dziecko nie rozwija się prawidłowo, czym prędzej powinni udać się do pediatry, który pokieruje dalszą diagnostyką, co pozwoli uzyskać dokumenty wymagane w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wczesne wspomaganie rozwoju- jak zapisać dziecko na zajęcia?

Aby zapisać dziecko na zajęcia WWR, konieczna jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wskazuje, że dziecko potrzebuje zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Należy wypełnić wniosek o jej wydanie i dołączyć określone dokumenty. Niektóre poradnie wymagają jedynie zaświadczenia lekarza specjalisty z diagnozą zaburzeń rozwojowych u malucha, inne oczekują dodatkowo wyników badań, dokumentacji z przebiegu dotychczasowej terapii i opinii z przedszkola. Dysponując opinią poradni, można udać się do placówki prowadzącej zajęcia WWR i zapisać malucha.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Kto organizuje zajęcia WWR?

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się w przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych lub w domu u dziecka poniżej 3 roku życia. Prowadzi je zespół specjalistów z doświadczeniem w pracy z najmłodszymi. W skład zespołu wchodzi pedagog, psycholog i logopeda, ale nie tylko. W zależności od potrzeb malucha, niektóre placówki, jak na przykład Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PRAKTIS mieszcząca się w Słupsku przy ul. Stefana Starzyńskiego 3a (Tel: 530 055 301), oferują zajęcia z terapeutą SI, fizjoterapeutą lub dogoterapeutą.

Jak przebiegają zajęcia WWR i ile kosztują?

Przebieg zajęć WWR zależy od potrzeb edukacyjno-rozwojowych konkretnego dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami mowy polega przede wszystkim na pracy z logopedą. Z kolei maluchy niedowidzące mają zajęcia z tyflopedagogiem, a niepełnosprawne umysłowo z oligofrenopedagogiem. Zajęcia WWR to profesjonalna pomoc zarówno dla dziecka, jak i jego rodziny. Są one bezpłatne, wydanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej również, jeśli rodzice wystąpią o nią do placówki publicznej.

Jaki jest cel zajęć WWR?

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu nie tylko poprawę funkcjonowania dziecka, ale także uniknięcie kolejnych zaburzeń, jakie mogłyby pojawić się u malucha na gruncie już istniejących. Programy terapeutyczne polegają na stymulowaniu rozwoju poznawczego, ruchowego, emocjonalnego i społecznego. Przynoszą zadowalające efekty, a niekiedy prowadzą nawet do ustąpienia deficytów, gdy wdraża się je szybko, a więc tuż po diagnozie zaburzeń rozwojowych.