Diagnostyka histopatologiczna

Jak przygotować się do badania histopatologicznego? Sprawdź, co musisz wiedzieć

Badanie histopatologiczne pozwala na dokładną ocenę i diagnozę zmian (m.in. nowotworowych) w tkankach poddanych analizie histopatologicznej. Dokładne i precyzyjne trwa około trzech dni i wiąże się z koniecznością stosunkowo długiego oczekiwania na wynik – niemal zawsze do 2 tygodni. Jak przygotować się do badania histopatologicznego i kiedy należy się na takie zdecydować? Przeczytaj i sprawdź.

Diagnostyka histopatologiczna – wskazania

Histopatologiczna diagnostyka wskazania jest bardzo ważnym elementem leczenia chorób nowotworowych. Jest to metoda badania tkanek i komórek nowotworu za pomocą mikroskopu. Pozwala to na uzyskanie bardzo dokładnej informacji o nowotworze, jego strukturze i rozmiarze. Dzięki tej metodzie możliwe jest także określenie stopnia zaawansowania choroby oraz jej rodzaju. Diagnostyka histopatologiczna, wbrew powszechnemu przekonaniu nie służy wyłącznie ocenie i diagnozie złośliwych zmian nowotworowych. Wskazania do badań mogą mieć różny charakter, w tym m.in. rozpoznanie stanów zapalnych i zwyrodnieniowych, monitorowanie postępów chorobowych i wdrożonego już leczenia, pozyskanie dodatkowego materiału do badań i badania przesiewowe. 

Szczegółowa diagnostyka histopatologiczna pozwala określić histopatologiczną postać zmiany i stopień jej złośliwości, dlatego warto zlecać ją wyłącznie tym laboratoriom, które dysponują innowacyjnym sprzętem, np. https://www.roche.pl/pl/roche-diagnostyka/obszary-dzialalnosci/diagnostyka-histopatologiczna.html

Badanie histopatologiczne – przygotowanie

Dla przeprowadzenia diagnostyki histopatologicznej konieczne jest wcześniejsze przeprowadzenie biopsji, polegającej na pobraniu zmienionej chorobowo tkanki. Tę najczęściej pobiera się w znieczuleniu miejscowym (w przypadku dzieci – w znieczuleniu ogólnym). Warto wiedzieć, że próbka do badania histopatologicznego może być pobrana również w inny sposób. Do popularnych metod należą m.in. preparaty mrożone, preparaty barwione, cytologia łuszczona i oligobiopsja. 

Biopsja (poza biopsją polegającą na diagnostycznym otwarciu jamy brzusznej) trwa stosunkowo krótko, tj. od kilku do kilkunastu minut i nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta. Obowiązkiem poddawanego zabiegowi jest zgłoszenie lekarzowi pobierającemu wycinek zmienionej chorobowo tkanki ewentualnych skłonności do krwawienia i alergii (tym bardziej jeśli te dotyczą leków przeciwbólowych i innych i środków odkażających) i dostarczenie informacji o wszystkich przyjmowanych lekach (zwłaszcza przeciwzakrzepowych). Lekarza bezwzględnie należy poinformować także o ewentualnej ciąży pacjentki.