leki

Import leków do Polski

Dzięki procesowi importu leków zza granicy możliwe jest pozyskanie farmaceutyków w cenach niższych niż dostępne w Polsce. Stosowanie zamienników sprowadzonych do Polski jest zasadne nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia, lecz również nie odbiegają one jakością oraz właściwościami. 

Równoległy import leków

Swobodny przepływ towarów między państwami europejskimi to rozwiązanie od lat stosowane w Europie. Przynależność Polski do UE dało nowe możliwości pozyskiwania leków zza granicy. Proces swobodnego przepływu farmaceutyków pomiędzy państwami europejskimi jest ściśle nadzorowany i polega wszelkiej kontroli prawnej. Leki nabyte na drodze importu pochodzić mogą tylko i wyłącznie z uprawnionych do tego typu obrotu hurtowni farmaceutycznych znajdujących się na terenie Europy. Dodatkowo w skład państw uprawnionych do swobodnego obrotu leków zależą: Islandia, Norwegia oraz Liechtenstein. Leki pochodzące z importu równoległego nie wykazują różnicy w działaniu, lecz w cenie. Potrafią być znacznie tańsze od oryginalnych dostępnych w Polsce. Import leków jest opłacalny dla klientów aptek oraz dla jednostek państwowych. 

Bezpieczeństwo leków z importu równoległego

Import równoległy jest całkowicie legalnym sposobem pozyskiwania leków. Proces kontrolowany jest przez prawo, a zatem to bezpieczny sposób na zaopatrywanie aptek w leki. Importowanie leków pozwala na wdrożenie leczenia zaproponowanego przez lekarza prowadzącego. Często dochodzi do sytuacji, że pacjent zmuszony jest do rozpoczęcia kuracji, która na pierwszy rzut oka jest niemożliwa do wprowadzenia. Na pomoc przychodzi równoległy import leków, dzięki któremu można w łatwy i bezpieczny nabyć odpowiedni lek zza granicy. Leki importowane mają ten sam skład, dawkę leku, sposób podania oraz postać. Wymagane jest jedynie przepakowanie leków i można je wcielić do sprzedaży. 

Proces przepakowywania leków

Każdy lek sprowadzony zza granicy musi zostać odpowiednio przepakowany. Do nowych opakowań, na których muszą znaleźć się odpowiednie symbole i informacje, umieszcza się oryginalne leki. Na opakowaniach wewnątrz kartonów mogą być widoczne napisy w języku państwa, skąd pochodzi dany lek. Nowe opakowania sprowadzonych leków, muszą być wzbogacone o kraj pochodzenia leku czy miejsce przepakowania. Szata graficzna nowych opakowań zazwyczaj jest uboga i skromna. Wpisuje się to w politykę tańszych leków. W wyglądzie kartoników dominuj czerń oraz biel, opakowania są proste, co za tym idzie tańsze. Przepakowywanie leków odbywa się przez hurtownie ku temu wyznaczone.